logo quadran

logo eolien WIATR – naturalny, silny sojusznik


P1010768 PTLudzie od zawsze wykorzystywali siły wiatru do produkcji energii, m.in. do mielenia zboża czy do żeglugi. Ta łatwo dostępna, darmowa energia jest dziś uznawana za ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. W kontekście międzynarodowym, przy nieuniknionym wyczerpywaniu się zasobów paliw kopalnych oraz przy wzroście emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, energia wiatru stanowi naturalną ochronę, a jednocześnie różnicuje dostępne zapasy energii.


Francja, kraj o drugim największym potencjale energetyki wiatrowej, wyznaczyła ambitne cele na swoim rynku energetycznym, których realizacja zaowocuje 23-procentowym udziałem energii wiatrowej w ogólnej produkcji energii we Francji, w tym:    

• 10 GW w 2010
• 17 GW w 2015
• 25 GW w 2020 (19 GW na obszarach lądowych + 6 GW na obszarach morskich)

 

Quadran jest wykonawcą i operatorem elektrowni wiatrowych zarówno we Francji, jak i terytoriach zamorskich.  

Główny dostawca energii wiatrowej na obszarach byłych kolonii francuskich, Quadran jest światowym liderem w obsłudze elektrowni wiatrowych w rejonach o trudnych warunkach meteorologicznych oraz wymagającym terenie.

Wraz ze swoimi partnerami Quadran wypracował własne narzędzia służące zarządzaniu, a także prognozowaniu produkcji oraz magazynowaniu energii.

Quadran jest pierwszą francuską firmą zajmującą się  repoweringiem elektrowni wiatrowych.

Nasze turbiny wiatrowe produkowane są przez światowych liderów w tej dziedzinie (Enercon, Vestas, Nordex, Senvion, Vergnet i innych) i wybierane ze względu na niezawodność oraz osiągane wyniki.  

 

W Polsce

Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce został wyznaczony na 15 % w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020. Krajowy plan działania w zakresie energii odnawialnej wyznacza procentowy udział energii odnawialnej w: sektorze elektrycznym - 19.13%, w sektorze grzewczym/chłodniczym - 17.05% oraz w sektorze transportu - 10.14% do roku 2020.

Referencje

Grupa Quadran dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w przygotowaniu i budowie parków wiatrowych jest pionierem w dziedzinie energii odnawialnej.

Pod koniec 2016 roku, Quadran obsługiwał ponad 40 parków wiatrowych o łącznej mocy blisko 290 MW. Ponadto, całe portfolio projektów wykorzystujących energię wiatrową opiewa na moc 2200 MW zarówno na obszarach morskich, jak i lądowych, w tym parki wiatrowe na terytoriach zamorskich. 

 

 

Obecnie działające elektrownie

Nasze farmy wiatrowe


Projekty

Projekt Wądroże WielkieProjekt Wądroże Wielkie Zalety energii wiatrowej

• Wiatr jest szeroko dostępnym i niewyczerpanym źródłem energii.
• Produkcja energii z wiatru nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń, jak również nie przyczynia się do produkcji odpadów.
• Uruchomienie parku wiatrowego pozytywnie wpływa na bilans środowiskowo-finansowy regionu  
• Uruchomienie parku wiatrowego jest odwracalne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, bez problemu można przywrócić teren do poprzedniego stanu. 

ferme eoliennee de Prony 3