logo quadran

logo solaireSŁOŃCE – jaśniejsze spojrzenie na energię
 

Thumbnail image

 

Promieniowanie słoneczne dostarcza naszej planecie ponad 10 000 razy tyle energii, ile zużywa ludzkość. Technologie oferujące transformację promieniowania słonecznego w elektryczność ewoluowały w ciągu ostatnich lat, stając się poważnymi konkurentami tradycyjnych źródeł na rynku energetycznym. 

Obecnie łączna powierzchnia budynków istniejących we Francji wynosi około 3 miliardów m². Co roku zabudowuje się kolejne powierzchnie wynoszące łącznie 100 milionów m² (w tym budynki mieszkalne, usługowe, przemysłowe, publiczne, rolnicze, itp.), z zadaszeniem o łącznej powierzchni wynoszącej 20 milionów m² (2000 ha), co pozwala każdego roku na instalację paneli słonecznych o mocy 2 GWp i to wyłącznie na nowych dachach.

 

 

Quadran stosuje 3 rodzaje instalacji słonecznych na różnych powierzchniach: 

 

• Wiaty parkingowe
Panele solarne zainstalowane na zadaszeniach mających na celu zacienienie pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych oraz przyczep kempingowych) zaparkowanych na parkingach. 

 

Referencje

Quadran obsługuje obecnie 12 wiat solarnych o łącznej mocy ponad 13 MWp.
Na szczególną uwagę zasługują wiaty parkingowe na  Truck Etape w Vendres (region Hérault), największe wiaty fotowoltaiczne dla pojazdów ciężarowych we Francji (o mocy 4.4 MWp).

Wstępne prace rozpoczęto w dziesięciu lokalizacjach  o planowanej łącznej powierzchni zadaszenia wynoszącej ponad 70000 m².

 

•  Instalacje dachowe
Instalacja zintegrowanych bądź niezintegrowanych paneli słonecznych na dachu:

 o powierzchni przekraczającej 1000 m²
bez względu na kąt nachylenia
na każdym rodzaju zadaszenia (dachówka, blacha falista, papa, eternit, itp.)

Referencje

Pod koniec 2016 roku, Quadran obsługiwał 95 instalacji dachowych o mocy bliskiej 40 MWp, głównie na szkołach, centrach handlowych, magazynach i fabrykach. 
Zadaszenie fotowoltaiczne na centrum handlowym Orange Les Vignes (Vaucluse, moc szczytowa 2163 kW) wyróżnia się, jako największy zintegrowany punkt produkcji energii słonecznej w Europie zainstalowany na budynku publicznym.   
Quadran posiada portfolio zatwierdzonych projektów o łącznej powierzchni przekraczającej 500000 m².

 

• Wolnostojące elektrownie słoneczne
Instalacja paneli słonecznych na terenach przemysłowych, wysypiskach śmieci, kamieniołomach, w strefach składowania itp.  Nasze doświadczenie z tego typu terenami pokazuje, że najlepiej sprawdzają się niezagospodarowane tereny o powierzchni powyżej 4 hektarów. 

Referencje

Pierwszą wolnostojącą elektrownię słoneczną grupa Quadran oddała do użytku w roku 2011. Od końca 2013 obsługiwana jest elektrownia fotowoltaiczna w Béziers, gdzie nasza firma-córka, Méthanergy, przetwarza również biogaz z odpadów. Pod koniec 2016 roku, Quadran obsługiwał 12 wolnostojących elektrowni słonecznych o łącznej mocy 60 MWp.
W chwili obecnej Quadran pracuje nad ok. dwudziestoma projektami zlokalizowanymi w Midi-Pirenejach i regionie Langwedocji-Roussillon. W 2011 Quadran wygrał przetarg na opracowanie projektu zagospodarowania ponad 70 hektarów nieużytków zorganizowany przez Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée. Firma uzyskała pozwolenia na budowę projektów o łącznej mocy przekraczającej 120 MWp. 

 

Pod koniec 2016 roku Quadran obsługiwał około 120 elektrowni fotowoltaicznych wszystkich trzech typów, których łączna moc wynosi blisko 120 MWp.

 

Obecnie działające elektrownie

Nasze elektrownie słoneczne  

Zalety energii słonecznej


• Słońce jest szeroko dostępnym i niewyczerpanym źródłem energii.
• Fotowoltaiczna produkcja energii nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń.                    • Uruchomienie instalacji produkującej energię słoneczną pozytywnie wpływa na sytuację finansową, gospodarczą i środowiskową regionu.

• Uruchomienie instalacji jest odwracalne. Jest ono szybkie, proste i nie wpływa na krajobraz.
• Po zakończeniu działania elektrowni, bez problemu można przywrócić teren do poprzedniego stanu bądź zastąpić je nowymi instalacjami.

 

  000 8695copyright ph HEITZ55-ALLOIN CHAPONNAYPVS COGNOCOLI

 P1040653