logo quadran

Logo ProspectivePerspektywy

 

eolienne Morne-Carriere

Transformacja energetyczna wymaga od nas zmiany przyzwyczajeń: dostosowania konsumpcji energii do jej produkcji (a nie na odwrót), wykorzystywania technologii komunikacyjnych, budowy mniejszych sieci (produkcja bliżej konsumenta) oraz stworzenia rentownych modeli biznesowych na wolnym rynku.  

Quadran pracuje obecnie nad kilkoma koncepcjami:

Energia odnawialna na terytoriach zamorskich
Quadran przeprowadził kilka programów badawczych dotyczących prognozowania produkcji oraz magazynowania energii - dwóch technologii niezbędnych do ciągłego rozszerzania wykorzystania energii odnawialnej na terytoriach zamorskich oraz do przekroczenia limitu 30% (zgodnie z prawem, ze źródeł energii o nieprzewidywalnych zdolnościach produkcyjnych pochodzić może nie więcej niż 30% zużywanej energii).


Pojazdy elektryczne
Pojazdy elektryczne, podstawowy element transportu przyszłości, są także świetnym sposobem przechowywania energii połączonym z siecią. W Quadran pracujemy obecnie nad wstępnym projektem pojazdu elektrycznego zasilanego energią słoneczną. Projekt jest niezależny w 100%, abyśmy mogli lepiej poznać mocne strony i ograniczenia związane z tym sektorem.  


Zużycie własne
Wraz z naszym partnerem, firmą Comwatt, opracowujemy materiały i programy, które zoptymalizują własne zużycie energii solarnej, pozwolą zaoszczędzić energię i wykorzystać jej elastyczność.  W związku z rozpoczętymi projektami prowadzone są już prace związane z komunikacją i zarządzaniem przepływem energii.


Kogeneracja z biomasy
Na terenie Francji, w departamencie Gwadelupy oraz na wyspie Réunion, Quadran prowadzi badania nad projektami, które pozwolą odzyskać niewykorzystywane do tej pory zasoby biomasy: odpady rolnicze, włókna trzciny cukrowej czy odpady drewniane. 

Udział w projektach, lokalne inicjatywy

Quadran prowadzi projekty angażujące zarówno lokalną ludność, jak i samorządy miejskie oraz prywatnych przedsiębiorców dzięki narzędziom prawnym pozwalającym na aktywne uczestnictwo z uwzględnieniem różnych poziomów ryzyka.   

Quadran posiada wiele lat doświadczenia we wspólnym opracowywaniu projektów. Możemy pokierować nowymi, innowacyjnymi projektami naszych partnerów przemysłowych, samorządów, firm inżynieryjnych i projektowych, uniwersytetów czy organizacji badawczych.  

 

Kilka przykładów naszych innowacyjnych projektów

 

• EnR'Stock ® - Magazynowanie i prognozy
2011-2014 – Sfinansowane przez: BPI, Feder, Region Centralny, departament Loiret, konurbacja Orleanu – Partnerzy: Artelia, Mécamidi, Saft, INP Grenoble, Uniwersytet Reunioński, EDF SEI
Celem projektu EnR'Stock® jest określenie optymalnych warunków dla stworzenia instalacji magazynowania energii na terytoriach zamorskich w celu ułatwienia wdrożenia produkcji energii słonecznej lub wiatrowej do sieci energetycznej. Używa się przy nim technologii szczytowo-pompowej i baterii litowo-jonowych.  Pokazy pilotażowe w Grenoble pozwoliły przetestować strategię magazynowania energii i określić jej optimum.


• Petite Place – Magazynowanie energii wiatrowej
Gwadelupa, oddany do użytku w 2015
Projekt ten zakłada zastąpienie wyeksploatowanych elektrowni wiatrowych elektrowniami połączonymi z systemem magazynowania energii na wyspie Marie-Galante należącej do Gwadelupy. Magazyn spełnia wymogi określone w warunkach wykorzystania energii wiatrowej w strefach zagrożonych cyklonami z 2013 roku. Moc turbiny: 2,5 MW. Pojemność magazynu: 0,45 MWh. Elektrownia stanowi znaczną część sieci elektrycznej wyspy. 


• Désirade – Pojazdy elektryczne
Gwadelupa, oddane do użytku w 2015 – Sfinansowane przez: Ademe, Region Gwadelupy, Feder – Partnerzy: Villeneuve Location
W ramach projektu prowadzony jest wynajem pojazdów elektrycznych, ładowanych energią słoneczną niezależnie od sieci elektrycznej, w Désirade w Gwadelupie. Generator fotowoltaiczny o mocy 14 kWp. W skład wchodzi 6 pojazdów. 

 

• Comwatt – Zużycie własne
Wiele instalacji używa rozwiązania "Indepbox" opracowanego przez Comwatt, aby sprawniej zarządzać zużyciem energii oraz zmaksymalizować własną produkcję energii słonecznej. Urządzenie automatycznie wybiera najkorzystniejszą konfigurację.  

www.comwatt.com


• Rebecca phase 2 – Włókna trzciny cukrowej, lokalna biomasa
2013-2015 – Sfinansowane przez: Feder – Partnerzy: CIRAD, INRA
Projekt Rebecca zakłada rozpoczęcie produkcji energii z włókien trzciny cukrowej w departamencie Gwadelupy oraz utworzenie jednostek  kogeneracji z biomasy używających lokalnych zasobów. Składa się on z etapu wyboru odmiany trzciny (CIRAD, francuska placówka badawcza), z części rolniczej (INRA, Narodowy Instytut Badań Rolniczych) oraz przemysłowej (Quadran). Celem projektu jest stworzenie elektrowni biomasy o mocy od 5 do 15 MW.


•  Elektrownia wiatrowa Mont du Pilat - Participative wind power
Loire, planowane oddanie do użytku: 2017
Projekt zakłada stworzenie farmy wiatrowej z turbinami o łącznej mocy 20 MW. Sposób organizacji projektu jest innowacyjny: w celu jego przeprowadzenia, Quadran założył SAS (uproszczoną spółkę akcyjną) składającą się ze 120 udziałowców będących członkami zaangażowanych społeczności, 2 kluby inwestycyjne, 5 stowarzyszeń oraz SEM (spółkę mieszaną). 


•  La Valasse Ecopole – partnerstwo publiczno-prywatne
Hérault, planowane oddanie do użytku: 2017 – Partnerzy : SICTOM Pézenas-Agde, władze departamentu Hérault
Projekt zakłada stworzenie zakładu fermentacji beztlenowej o mocy przerobowej 10 000 ton rocznie dla odpadów z gospodarstw domowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, SEMPER. Projekt wykorzystuje innowacyjne metody usuwania i recyklingu odpadów. 

 

 

Działające elektrownie

Jednostki odzyskiwania biogazu

Elektrownie hydroelektryczne

INNOWACJA - konieczna, aby zmienić rynek

• Sektor elektryczny przechodzi głęboką przemianę związaną z wieloma czynnikami (rozwój rynku energii odnawialnej, liberalizacja rynków, problemy środowiskowe, kryzysy ekonomiczne, itp.).

• Aby zapewnić równowagę, musimy nieprzerwanie tworzyć i testować nowe technologie.  

 

Enerstock turbine

INES-CEA-Grenoble

biomasse canne fibre

 

Razem z Quadran weź udział w kreowaniu przyszłości Ziemi