logo quadran


 .

Strategia

Głównym celem jest stopniowe zastąpienie produkcji energii z paliw kopalnych poprzez energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych.  Mocne portfolio, na które składają się projekty o łącznej mocy przekraczającej 2000 MW, czyni firmę Quadran częścią procesu rozwojowego zaplanowanego na nadchodzące lata, zgodnie z rządowymi aspiracjami wywiązania się ze zobowiązań podjętych przez Francję do roku 2020: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, zmniejszenia zużycia energii o 20%, oraz zwiększenia udziału procentowego użycia energii ze źródeł odnawialnych do 20%.

 GRAPHE perspective 03 2016 pl

Aby zagwarantować niezawodną produkcję energii przy kontrolowanych kosztach, firma Quadran bazuje na następujących zasadach:

Specjalne modele produkcji energii:
energia wiatru, energia słońca, energia wodna, biogaz i biomasa: zróżnicowane rozwiązania, które mogą zostać dostosowane do warunków lokalnych.

Profesjonalizm na wszystkich etapach cyklu życia elektrowni:  
Grupa Quadran zajmuje się głównie rozwojem własnych projektów elektrowni, oferuje jednak swoim partnerom możliwość wejścia do sektora energii odnawialnej poprzez dostarczanie gotowych lokalizacji „pod klucz”.  przygotowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie  zespołu Quadran.

Silne kontakty lokalne:
Projekty realizowane są przy zachowaniu bliskich kontaktów z lokalną społecznością (urzędnikami, właścicielami ziemi, mieszkańcami). Naszym celem jest zrównoważony rozwój danego obszaru i wzrost wartości dodanej.  

Niezależność decyzji dzięki kontroli kapitału:  
Grupa w większości kontrolowana jest przez swojego założyciela, Jeana-Marca Boucheta.
Kapitalistyczna struktura firmy umożliwia jej nieporównywalną elastyczność oraz szybkość podejmowanych decyzji. 

Przy zintegrowanym dziale inżynierii i projektowania, Quadran inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, aby ułatwić sobie wejście na nowe rynki oraz mieć czynny udział w dokonującej się ewolucji sieci elektroenergetycznych. Jej działania skupiają się m.in. na metodach magazynowania energii, prognozowaniu produkcji energii, pojazdach elektrycznych, inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, tzw. smart grid czy zużyciu własnym.

Quadran posiada obecnie 15 oddziałów na całym świecie, dzięki czemu pozostaje w bliskim zasięgu wykorzystywanych lokalnych źródeł energii.  Lokalizacje te podlegają pod trzy oddziały regionalne: Francja północna (w tym Polska), Francja południowa (w tym Maroko i Tunezja) oraz Francja środkowo-zachodnia i zamorska (w tym Mauritius).

 

 Lokalizacje grupy Quadran w Polsce i na świecie 

 

  Map Poland  separateur   CARTE Monde

Key

  

 

Ambicją grupy Quadran jest stanie się wzorcem dla innych firm energetycznych oraz powiększenie łącznej mocy swoich elektrowni o 1000 MW do 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś grupa zatrudnia około 220 pracowników w swoich oddziałach i filiach we Francji metropolitarnej oraz zamorskiej (Quadran jest największym producentem energii wiatrowej na terytoriach zamorskich), jak również w innych krajach.