logo quadran


 .

Długa historia


Nowy, niezależny lider na francuskim rynku energii odnawialnej, Quadran powstał w wyniku fuzji JMB Énergie i Aérowatt 30 czerwca 2013 roku. Grupa jest jedną z pięciu największych niezależnych francuskich firm zajmujących się energią odnawialną.

logo quadran

Założona w roku 2001 przez Jeana-Marca Boucheta, JMB Énergie rozpoczęła swoją działalność od budowy i rozwoju pierwszych elektrowni wiatrowych w regionie Aude. Następnie firma rozpoczęła pracę nad rozwojem systemów fotowoltaicznych w roku 2007, hydroelektrowni w 2010 oraz wykorzystaniem biogaz i biomasy w 2011, stając się jednym z głównych producentów zielonej energii w południowej Francji.

Pionier na rynku energii odnawialnej, Aérowatt posiada ponad 45 lat doświadczenia na tym polu. Utworzona w 1966 firma swoją pierwszą elektrownię wiatrową otworzyła w 1983 w regionie Aude, natomiast pierwsze turbiny wiatrowe na francuskich terytoriach zamorskich w roku 1992.

fusion JMB Aerowatt

Firma Aérowatt poszerzyła swoją działalność o budowę elektrowni wiatrowych i słonecznych na terenie Francji oraz koloniach zamorskich.  

Dzięki partnerstwu i wspólnym projektom  drogi JMB Energie i Aérowatt skrzyżowały się, a firmy  rozpoczęły współpracę pomagając sobie i uzupełniając się nawzajem.. W szczególności w roku 2010, kiedy to Aérowatt i JMB Energie pracowały wspólnie nad repoweringiem parku elektrowni wiatrowych  w Château de Lastours (Portel des Corbières – Aude).

Od 2010 zespoły zarządzające JMB Energie i Aérowatt realizowały różne drogi do osiągnięcia wspólnego celu – stworzenia jednego niezależnego gracza na francuskim rynku energii odnawialnej. W obliczu gwałtownego rozrostu rynku energii odnawialnej na świecie, francuskie firmy musiały przygotować się na dalszy rozwój oraz zapewnić niezawodne, a zarazem konkurencyjne metody produkcji.

Dlatego też fuzja nastąpiła, gdy JMB Energie nabyła 60% udziałów Aérowatt we wrześniu 2012, a następnie ogłosiła publiczne wezwanie do zakupu (we Francji: Offre Publique d'Achat Simplifiée lub OPAS) pozostałych akcji Aérowatt, co umożliwiło oficjalne wycofanie się firmy z obrotu giełdowego 19 kwietnia 2013 roku.


2013, nowy kurs

Proces ten zakończył się fuzją Aérowatt i JMB Énergie 30 czerwca 2013 roku i utworzeniem jednej grupy: Quadran.

Siła grupy Quadran tkwi w wartościach wyznawanych przez założycieli JMB Energie i Aérowatt: dążeniu do zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii oraz zaznaczenia swojej obecności na rynkach lokalnych przy zachowaniu wolności wyboru.

 

Quadran Polska

Quadran Polska rozpoczęła swoją działalność w Polsce przejmując firmę juwi Energia Odnawialna w czerwcu 2015 roku. Wraz z nabyciem firmy, Quadran Polska stała się właścicielem portfolio projektów firmy juwi Energia Odnawialna o całkowitej mocy wynoszącej około 300 MW.

W ramach podejmowania kolejnych rozwojowych kroków na rynku polskim, w lutym 2016 roku Quadran nabyła firmę Eolfi Polska wraz ze wszystkimi jej projektami. Całkowita wartość portfolio przekracza moc 200MW.

W chwili obecnej, firma umacnia swoją pozycję w Polsce poprzez rozwój własnych projektów oraz dalsze przejęcia na polskim rynku energii odnawialnej.

 

PVT ALLOIN CHAPONNAY Biogaz Vert-le-Grand 139 Albias modif 

Eolien Malandaux

 

 

Oświadczenie zgromadzenia ogólnego z dnia 30 czerwca 2013:

Jean-Marc Bouchet
Prezes Quadran

« Wielką dumą jest dla nas stworzenie nowego, ważnego gracza na arenie rynku energii odnawialnej. Aby zaspokoić swoje ambicje dotyczące transformacji energetycznej, a zarazem wypełnić swoje zobowiązania, Francja musi polegać na firmach średniej wielkości, niezależnych, posiadających środki potrzebne do udanej realizacji ambitnych projektów, oraz posiadających wolny wybór odnośnie obranych strategii inwestycyjnych. »

 

 

 

Oświadczenie zgromadzenia ogólnego z dnia 30 czerwca 2013:

Jérôme Billerey
Dyrektor generalny Quadran

« Na chwilę obecną udało nam się osiągnąć znaczne rozmiary oraz zdobyć kompetencje w dziedzinie czterech alternatywnych źródeł energii. Nasza obecna pozycja pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju firmy. »