logo quadran

Informacje prawne

 

WYDAWCA STRONY

Quadran,spółka SAS o kapitale zakładowym wynoszącym 8 071 833€, reprezentowana przez swojego prezesa, Jeana-Marca Boucheta, wpisana do rejestru handlowego spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) w Béziers pod numerem 434 836 276.

 

SEIDZIBA GŁÓWNA

Quadran Polska - Groupe Quadran
Domaine de Patau
Chemin de Maussac-Patau
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS (FRANCJA)

Telefon: +33 (0)4 67 26 61 28
Fax:+33 (0)4 67 01 32 97

 

DYREKTOR PUBLIKACJI

Jean-Marc BOUCHET, Prezes Quadran Group

 

PROJEKT I WYKONANIE

www.quadran.fr
Francuska strona internetowa: agencja komunikacji marketingowej Les Poulettes – www.agencelespoulettes.fr

www.quadran.pl
Polska strona internetowa: Quadran

 

HOSTING

OVH, spółka SAS o kapitale 10 000 000 €,
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix (Francja)

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe zebrane na tej stronie są podawanymi dobrowolnie podczas rejestracji adresami e-mail.  Adresy te wykorzystywane będą jedynie w celu przesyłania żądanych informacji.

Zebrane adresy e-mail nie zostaną przekazane osobom trzecim, ani wykorzystane przez Quadran Polska w żadnym innym celu. QuadranPolskanie wykorzystuje automatycznego przetwarzania danych (pliki cookies, aplety Java, active X).

Ustawa "Informatique et Libertés" (dotycząca technologii informatycznych, plików komputerowych i wolności osobistych) z dnia 6 stycznia 1978, z modyfikacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 sierpnia 2004, reguluje wykorzystanie plików oraz danych osobowych przetwarzanych zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Każdy użytkownik ma dostęp do swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji, zmiany oraz usunięcia (art. 34 ustawy "Informatique et Libertés”). Skorzystać z prawa tego można za pośrednictwem e-maila wybierając odpowiednią formę w zakładce Kontakt.

 

CROSS LINKING

Użycie odnośników do www.quadran.pl na innych stronach

QuadranPolskazezwala na użycie odnośników do swojej strony internetowej na innych stronach, wyłączając strony zawierające treści kontrowersyjne, pornograficzne, ksenofobiczne bądź takie, które w jakikolwiek sposób mogą urazić czytelników. Odnośnik musi przekierowywać na stronę główną. Strona powinna otwierać się w nowym oknie. Treść strony w żadnym wypadku nie może być zawarta na innej stronie (frame bądź iframe). Za wyjątkiem przypadków, w których udzielone zostało pozwolenie, całkowicie zabronione jest tzw. głębokie linkowanie. W każdym przypadku QuadranPolskazastrzega sobie prawo do żądania usunięcia odnośnika do swojej strony internetowej, jeśli stwierdzi, że strona, na której link został umieszczony nie wywiązuje się z wyżej wymienionych postanowień.

Odnośniki do innych stron na stronie www.quadran.pl

QuadranPolskazastrzega sobie prawo do zamieszczania odnośników do innych stron internetowych. Wejście w odnośnik oznacza opuszczenie strony QuadranPolska. Strony, do których odnośniki zamieszczone są na stronie firmy QuadranPolskanie są przez nią monitorowane, a zatem nie ponosi ona odpowiedzialności za ich treści, linki na nich zawarte, ani zmiany na nich wprowadzane.

 

REGULAMIN

Przepisy prawne

Wejście na stronę nie oznacza prawa do wykorzystywania jej bez zgody Quadran Polska. Wykorzystanie treści zawartych na stronie (zdjęć lub tekstu, jak również szablonu, rozkładu itp.) musi każdorazowo zostać poprzedzone prośbą o pozwolenie na ich użycie skierowaną do QuadranPolska. QuadranPolskazezwala na przeglądanie treści dostępnych na stronie.

Odpowiedzialność

Quadran Polska dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na stronie były jak najbardziej precyzyjne, nie gwarantuje jednak ich szczegółowości.  Quadran Polska zastrzega sobie prawo do nieprzewidzianych zmian i modyfikacji całości bądź części treści zawartych na niniejszej stronie.