logo quadran

Quadran, 360° zielonej energii

Niezależny, wiodący francuski producent zielonej energii, Quadran, wykorzystuje główne źródła energii odnawialnej: energię wiatru, energię słońca, energię wodną, biogaz oraz biomasę. Dzięki różnorodności produkcji oraz silnej obecności na rynkach lokalnych, Quadran pozostaje liderem transformacji energetycznej we Francji oraz koloniach francuskich.

bulles filieres

texte filieres 599MW pl

Sektory

WIATR

Mając na koncie ponad 30 lat doświadczenia w budowie farm wiatrowych, Quadran użytkuje 56 projektów w 2017, o mocy 419 MW. Jest również największym producentem energii odnawialnej na francuskich terytoriach zamorskich.
fleche Jutro... Quadran przygotowuje projekty wiatrowe o mocy sięgającej niemal 2200 MW na lądzie i na morzu.

SLONCE

Quadran obsługuje obecnie ponad 140 elektrowni słonecznych, o mocy całkowitej sięgającej ponad 178 MWp. Są to elektrownie trzech typów: zadaszenie parkingów samochodowych, montowane na budynkach oraz wolnostojące elektrownie słoneczne.
fleche Jutro... Grupa otrzymała pozwolenie na budowę wielu projektów, których łączna moc wynosi niemalże 1000 MWp.

BIOMASA

Dziedzina ta oferuje prawdziwe finansowe podparcie misji użyteczności publicznej, jaką jest utylizacja odpadów. Quadran obsługuje jednostki odzysku energii z biogazu o łącznej mocy 13 MW w 2017.
fleche Jutro... Quadran zaangażowany jest w tworzenie zakładów fermentacji beztlenowej dla odpadów organicznych oraz rolniczych, jak również w odzysk biogazu z wysypisk.

HYDRO

9 działających hydroelektrowni (5 MW) w regionie Occitanie i w regionie PACA.
fleche Jutro... Quadran prowadzi zaawansowane prace nad kilkoma instalacjami, które mają zostać oddane do użytku w ciągu najbliższych lat.


 .